Français - Nederlands

 

Sartorius Kalibratie & Certificatie weegschalen

Sartorius

Testrapport, Kalibratie certificaat, Verslag van metrologische inspectie en accreditaties.

Testrapport :

Elke balans die door ons wordt gecontroleerd, is het voorwerp van minstens een testrapport. Dit rapport geeft de gemeten waarden aan voor de verschillende proeven (herhaalbaarheid, lineariteit, nauwkeurigheid en hoekbelasting) voor en na de eventuele bijstelling. Het verslag meldt ook de referentie van de gecertificeerde gewichten die werden gebruikt (traceerbaarheid van de gewichten). Dit testrapport kan worden vervangen door een DKD- certificaat of worden aangevuld door een verslag van metrologische inspectie BELAC, indien van toepassing.


Kalibratie certificaat DKD-K-10502 (= equivalent BELAC (cal.) :

Sartorius Mechatronics Belgium heeft de toelating van Sartorius AG Calibration Laboratory om kalibraties uit te voeren voor nietautomatische elektronische weeginstrumenten van 0 tot 3000 kg. Sartorius AG Calibration Laboratory is geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025 onder het nummer DKD-K-10502. Dit certificaat vermeldt de meetwaarden van de uitgevoerde proeven en de meetonzekerheid van het toestel. De kalibratie van een balans met DKD certificaat is bruikbaar indien een officieel erkend kalibratiecertificaat vereist is zoals bij geaccrediteerde labo’s en firma’s (BKO, ISO 9000,...)

Sartorius stelt 3 kalibratierapporten DKD voor :


Certificaat volgens USP NORM :

Bepaalt het minimum nettogewicht in functie van de vastgestelde meetonzekerheid volgens de USP NORM (United State Pharmacop).


Verslag van metrologische inspectie BELAC:

Sartorius Mechatronics Belgium is een inspectieorgaan geaccrediteerd bij BELAC nr. 195-INSP (Standard NBN EN ISO/IEC 17020 (ex-EN45004)) voor niet-automatische weeginstrumenten van klasse I van 0 tot 5kg, van klasse II van 0 tot 300kg en van klasse III en IIII van 0 tot 140T. Dit verslag meldt de meetwaarden, alsook de beoordeling volgens de norm EN45501. BELAC is vereist voor de geijkte toestellen die worden gebruikt binnen het economisch verkeer of waarvan het gebruik bij wet gereglementeerd is (balans voor commerciële doeleinden, apotheken, ziekenhuisapotheken, controlediensten van een onderneming binnen de farmaceutische productie, …). Een BELAC-verslag, volgens de norm EN45501, kan eveneens worden gebruikt voor de inspectie van een niet-geijkte balans die wordt gebruikt buiten het economisch verkeer.

Periodiciteit van de controle : De mogelijkheid bestaat om het onderhoud van ofwel jaarlijks,halfjaarlijks of driemaandelijks laten uitvoeren.

Inhoud Testrapport / Kalibratie certificaat :

Prijzen 2013 :

Prijslijst 2014 Onderhoud - Kalibratie certificatie - Testrapport Weegschalen

Semi-micro en microbalansen (Uitlezing display d < of = 0,01mg)

Referentie Aantal weegschalen Prijs per bezoek en per balans
in EUR, Excl. BTW
84MAL03 Voor 1 semi-micro weegschaal met testrapport of certificaat DKD « Standard » 129,00
84MAL04 Voor 1 micro weegschaal met testrapport of certificaat DKD « Standard » 129,00

 

Balansen tot 1000 kg (behalve de Semi-micro en microbalansen)

84MAL01 Onderhoud Precisie weegschaal
84MAL02 Onderhoud Analytische weegschaal

Balansen van 0 tot 100 kg

Omschrijving Prijs per bezoek en per balans
in EUR, Excl. BTW
Voor 1 balans met testrapport of certificaat DKD « Standard » 108,00
Voor 2 tot 4 balansen gelijktijdig 97,20
Voor 5 tot 9 balansen gelijktijdig 91,80
Voor 10 tot 19 balansen gelijktijdig 86,40
Voor meer dan 20 balansen gelijktijdig 81,00

Balansen van 101 tot 300 kg

Omschrijving Prijs per bezoek en per balans
in EUR, Excl. BTW
Voor 1 balans met testrapport of certificaat DKD « Standard » 313,00
Voor 2 tot 4 balansen gelijktijdig 281,70
Voor 5 tot 9 balansen gelijktijdig 266,05
Voor 10 tot 19 balansen gelijktijdig 250,40
Voor meer dan 20 balansen gelijktijdig 234,75

Balansen van 301 tot 1000 kg

Omschrijving Prijs per bezoek en per balans
in EUR, Excl. BTW
Voor 1 balans met testrapport of certificaat DKD « Standard » 356,00
Voor 2 tot 4 balansen gelijktijdig 320,40
Voor 5 tot 9 balansen gelijktijdig 302,60
Voor 10 tot 19 balansen gelijktijdig 284,80
Voor meer dan 20 balansen gelijktijdig 267,00
Supplement voor huur van de gewichten vanaf de tweede dag 41,00


Vochtigheidsanalyse toestellen Sartorius

Referentie Omschrijving Prijs per bezoek en per balans
in EUR, Excl. BTW
84MAL10 Voor 1 balans met testrapport of certificaat DKD « Standard » 120,00

 

Certificaten en metrologische verslagen


DKD-certificaat (Deutscher Kalibrierdienst) (= Equivalent BKO Belgische Kalibratie Organisatie) - USPMIN

Referentie Omschrijving Prijs per bezoek en per balans
in EUR, Excl. BTW
OPTIE 8 DKD Kalibratie « Standard » Toeslag op OPTIE A, B of C per balans per certificaat Inclusief
OPTIE 8A DKD Kalibratie « Quality » Toeslag op OPTIE A, B of C per balans per certificaat 39,00
OPTIE 8B DKD Kalibratie « Premium » Toeslag op OPTIE A, B of C per balans per certificaat 55,00
84CGNA Certificaat voor het bepalen van minimum netto gewicht in functie van de vastgestelde meetonzekerheid volgende de USP norm tot 100kg 97,00

BELAC-verslag (vereist voor elke geijkte balans gebruikt binnen het economisch verkeer)

Referentie Omschrijving Prijs per bezoek en per balans
in EUR, Excl. BTW
84CJN Toeslag op OPTIE A, B of C per balans per certificaat 45,00


Interne controle van gewichten (tot 20kg) Prijs per gewicht

Omschrijving Prijs per bezoek en per gewicht in EUR, Excl. BTW
Voor 1 tot 10 gewichten gelijktijdig met intern testrapport 19,00
Voor meer dan 10 gewichten gelijktijdig met intern testrapport 18,00

Prijslijst 2013 Onderhoud - Kalibratie certificatie - Testrapport Weegschalen


About - Producten - Merken - Promoties - Stock - Contact - Home
Copyright 2014 info@imlab.be All rights reserved.